LGBTIQ+

Des de 1969, cada 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l’Orgull Gai, una jornada destinada a visibilitzar i defensar els drets sexuals, de gènere, reproductius i de tots els àmbits de la vida del col·lectiu LGBTI +.

Les persones que formen part d’aquest col·lectiu són vulnerables a una sèrie de violacions de drets humans, inclosa la violència homofòbica i transfòbica, l’assassinat, la violació, la detenció arbitrària i la discriminació generalitzada en el seu lloc de treball. També la discriminació en relació a l’accés a serveis bàsics com l’habitatge i l’assistència sanitària, sempre d’acord amb organitzacions internacionals com l’ONU.

El terme LGBTIQ + està format per les sigles de les paraules lesbiana, gai, bisexual, transgènere, transsexual, transvestit, intersexual i queer. Al final se sol afegir el símbol + per incloure tots els col·lectius que no estan representats en aquestes sigles.
Aquest terme ha evolucionat al llarg dels anys. Si bé al principi eren només LGB, en els últims anys s’han incorporat nous conceptes per fer referència a altres identitats de gènere i orientació sexual.
Tens clars quins son els significats de cada paraula i què comporta per a la gent que s’hi sent identificada? 

A continuació t’ho expliquem:

Lesbiana: Fa referència a la persona que, fonamentalment, se sent atreta per dones i s’utilitza per definir dones homosexuals. 

Gai: Fa referència a la persona que, fonamentalment, se sent atreta per gent del seu mateix gènere. Gai es pot utilitzar per descriure homes i dones, però en general es fa servir més per referir-se a homes que se senten atrets per homes.

Bisexual: Es refereix a la persona que se sent atreta per homes i dones. La gent bisexual no necessàriament sent atracció cap a homes i dones en la mateixa mesura (per exemple, una persona bi es pot sentir principalment atreta per homes). 

Transgènere:  Es refereix a persones que s’identifiquen i s’expressen amb un gènere diferent al del seu sexe biològic però no pretenen fer modificacions corporals. Per exemple: neixes dona però no t’identifiques amb el gènere femení. Ho fas amb el masculí, però no canvies la teva anatomia. No cal, ni biològicament ni socialment ser 100% home o dona. Ser transgènere no té res a veure amb l’orientació sexual d’una persona.

Transsexual: Persones que no s’identifiquen amb el sexe biològic que els va ser assignat en néixer i es comporten com ho faria el sexe oposat i se sotmeten a un canvi de sexe a través d’intervencions quirúrgiques.

Transvestit: Es refereix a persones que adopten comportaments, vestimentes i expressions que corresponen a un gènere diferent al del seu sexe biològic, sense que això impliqui una orientació.

Intersexual: Terme genèric amb què s’al·ludeix persones nascudes amb cossos que presenten característiques alienes a l’estricta dicotomia home/dona del sexe assignat en néixer.

Queer: S’aplica a la persona que, transgredint les normes establertes de gènere, no s’encasella en un gènere en concret.

Hi ha més col·lectius que no estan representats en aquestes sigles. Aquests termes els poden diferenciar en dos grups: sexe i gènere i orientació sexual. 

Teoria sexe-gènere:

El sexe el conformen les característiques biològiques del nostre cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). El sexe es determina segons com són els genitals externs d’una persona per poder-li assignar en el moment que neix la categoria de dona o d’home.

No obstant això, hi ha persones que neixen amb uns genitals externs que presenten una forma ambigua, per la qual cosa no encaixen en la classificació estàndard (dona/home). En aquests casos és quan es parla d’intersexualitat.

El gènere és una construcció social i cultural binària (masculí i femení). Es defineix com l’assignació de rols i comportaments que cada societat i cultura atribueix a cada sexe. Inclou la forma de vestir, de relacionar-se, d’assumir responsabilitats socials, familiars i professionals.

Encara persisteix la creença errònia que els homes han de tenir expressions i comportaments “masculins” i les dones “femenins”, però no hi ha cap evidència que ens indiqui que això hagi de ser així.

No hi ha una sola manera de ser dona ni una sola manera de ser home. 

I no us perdeu l’entrada al blog del Casal de Joves on parlem de sexe i gènere.

Us deixem un seguit de recursos perquè pugueu indagar més en el tema:

Llibres

Instagrams

Pàgines web

Afegeix l'aplicació a la pantalla d'inici