Drogues

Les drogues són substàncies que, quan s’introdueixen en l’organisme, actuen sobre el nostre Sistema Nerviós Central (SNC). Això provoca canvis que poden afectar la conducta, l’estat d’ànim o la percepció. A més, el consum pot comportar:

  • Dependència psicològica. Es produeix quan la persona té necessitat de consumir la droga per experimentar un estat de plaer o per evitar un cert malestar afectiu.

 

  • Dependència física. Quan l’organisme s’ha habituat a la presència de la droga i necessita aquesta substància per funcionar amb normalitat.

 

  • Tolerància. Quan és necessari augmentar la dosi d’una droga de consum habitual per aconseguir els mateixos efectes que s’obtenien amb dosis més petites.

 

Anem a parlar-vos d’algunes d’elles:

Us deixem també un recurs per demostrar què en sabeu:

Afegeix l'aplicació a la pantalla d'inici